Zijn zonnepanelen rendabel in 2024 en daarna?

12-jun-2024

Rendement zonnepanelen

Er is op dit moment veel onduidelijkheid over het rendement van zonnepanelen. Daarom hebben we de energiekosten en het rendement van zonnepanelen voor verschillende investeringsopties berekend.

Hiermee laten we zien dat zonnepanelen ook met terugleverkosten, of zonder salderingsregeling rendabel zijn en een beter rendement maken dan met spaargeld of op de beurs.

 

Inhoudsopgave:

Rendement zonnepanelen dynamische energie contract domme en slimme batterij en spaarrekening en beurs

Samenvatting van het rendement met zonnepanelen

Hieronder vindt u een samenvatting van de jaarlijkse besparing en het rendement van zonnepanelen voor verschillende investeringsopties. Het rendement wordt berekend met en zonder salderingsregeling en we nemen ook de terugleverkosten mee. Hierdoor kunt u de rendementen eenvoudig met elkaar vergelijken.

Het wordt duidelijk dat u ook zonder salderingsregeling een goed rendement kunt behalen met zonnepanelen. In dit geval dient u de zonnepanelen te combineren met een dynamisch energiecontract. Het rendement is dan een keer zo hoog als op de beurs en bijna 18x zo hoog als geld op de spaarrekening.

Investeringsopties Rendement (%) Besparing per jaar
Zonnepanelen met salderingsregeling ? € 885
Zonnepanelen met salderingsregeling en terugleverkosten ? € 636,80
Zonnepanelen zonder salderingsregeling en regulier energiecontract 10,17 € 395
Zonnepanelen zonder salderingsregeling en dynamisch energiecontract 18,18 € 745
Spaarrekening 1,13 x
Investering op de beurs 7 x

Let op: het rendement is berekend over de huidige prijzen en regelgeving, dit kan op termijn veranderen. Hiermee schetsen we het slechtste scenario, minder dan dit wordt het niet, het kan wel veel voordeliger uitpakken. 

Rendement zonnepanelen met salderingsregeling zonder terugleverkosten

Met de salderingsregeling kunt u alle stroom die u opwekt met zonnepanelen zelf gebruiken. De hoeveelheid stroom die u teruglevert aan het net, kan ook weer kosteloos opgenomen worden. De huidige plannen zijn om de salderingsregeling vanaf 2027 in één keer stop te zetten.

 

Voorwaarden van de berekening:

 • U heeft een verbruik van 3000 kWh per jaar
 • Uw zonnepanelen wekken 3000 kWh per jaar op

 

Wat u normaal betaalt aan energie:

Kostencomponenten Bedrag
Energiekosten 3000 kWh x 0,295 € 885
Leveringskosten € 95,59
Netbeheerderskosten € 426,99
Vermindering Energiebelasting € -631,39
Werkelijke energiekosten € 776,19

 

Hoeveel geld u bespaart met zonnepanelen:

Zonnepanelen opbrengsten 3000 kWh x 0,295 € 885,00

 

Conclusie: 

 • Jaarlijkse energiekosten: de energiekosten zonder zonnepanelen zijn gelijk aan €776,19, terwijl u met de zonnepanelen €885,- bespaart. De jaarlijkse energiekosten met salderingsregeling zijn gelijk aan € -108,81.
 • Jaarlijkse besparing: €885,-.

Rendement zonnepanelen met salderingsregeling en terugleverkosten

In deze situatie kunt u nog steeds al het groene stroom opgewekt met zonnepanelen zelf gebruiken, we mogen immers nog salderen. Maar per jaar betaalt u extra terugleverkosten op basis van de hoeveelheid teruggeleverde stroom.

 

Voorwaarden van de berekening:

 • U heeft een verbruik van 3000 kWh per jaar
 • Uw zonnepanelen wekken 3000 kWh per jaar op
 • 33% van de opgewekte stroom gebruikt u zelf.

 

Wat u normaal betaalt aan energie:

Kostencomponenten Bedrag
Energiekosten 3000 kWh x 0,295 € 885
Leveringskosten € 95,59
Netbeheerderskosten € 426,99
Vermindering Energiebelasting € -631,39
Werkelijke energiekosten € 776,19

 

Hoeveel geld u bespaart met zonnepanelen:

Opbrengstcomponenten Bedrag
Zonnepanelen opbrengsten 3000 kWh x 0,295 € 885,00
Terugleverkosten voor 2000 kWh € -248,20
Werkelijke besparing met zonnepanelen € 636,80

 

Conclusie: 

 • Jaarlijkse energiekosten: als u zonnepanelen heeft met terugleverkosten en de salderingsregeling is actief, dan zijn de jaarlijkse energiekosten €139,39 (776,19-636,80).
 • Jaarlijkse besparing: €636,80 (776,19-139,39).

Zonnepanelen zonder salderingsregeling en zonder terugleverkosten

Dit is de situatie zoals die zal gelden vanaf 2027 met een regulier energiecontract. Als het stroom niet direct in de woning gebruikt kan worden, zal het stroom teruggeleverd worden voor het teruglevertarief van de energieleverancier.

 

Voorwaarden van de berekening:

 • U heeft een verbruik van 3000 kWh per jaar
 • Uw zonnepanelen wekken 3000 kWh per jaar op
 • 33% van de opgewekte stroom gebruikt u zelf.

Wat u normaal betaalt aan energie:

Kostencomponenten Bedrag
Energiekosten 3000 kWh x 0,295 € 885
Leveringskosten € 95,59
Netbeheerderskosten € 426,99
Vermindering Energiebelasting € -631,39
Werkelijke energiekosten € 776,19

Kosten aan energie met zonnepanelen

Tip: we mogen niet meer salderen, we gebruiken 33% van 3000 kWh zelf, we moeten dus 2000 kWh inkopen en terugleveren.

Kostencomponenten Bedrag
Energiekosten 2000 kWh x 0,295 € 590
Leveringskosten € 95,59
Netbeheerderskosten € 426,99
Vermindering Energiebelasting € -631,39
Werkelijke energiekosten € 481,19

 

Opbrengst voor terugleveren

Opbrengstcomponenten Bedrag
Opbrengst teruglevering 2000 kWh x 0,05 € 100,00

 

Conclusie: 

 • Jaarlijkse energiekosten: als de salderingsregeling wegvalt, dan worden er ook geen terugleverkosten meer gerekend. De jaarlijkse energielasten zijn dan gelijk aan €381,19 (481,19-100).
 • Jaarlijkse besparing: €395,- (776,19-381,19).

Rendement zonnepanelen met dynamisch energiecontract zonder salderingsregeling

Met een dynamisch energiecontract profiteer je van lagere kosten per kWh voor stroom. U ontvangt het tarief vastgesteld door de energieleverancier voor het teruggeleverde stroom en er mogen geen negatieve bedragen gerekend worden voor het terugleveren.

 

Voorwaarden van de berekening:

 • U heeft een verbruik van 3000 kWh per jaar
 • Uw zonnepanelen wekken 3000 kWh per jaar op
 • 33% van de opgewekte stroom gebruikt u zelf
 • Gemiddelde dynamische prijs 2023 €0,12

Wat u normaal betaalt aan energie:

Kostencomponenten Bedrag
Energiekosten 3000 kWh x 0,295 € 885
Leveringskosten € 95,59
Netbeheerderskosten € 426,99
Vermindering Energiebelasting € -631,39
Werkelijke energiekosten € 776,19

 

Kosten aan energie met zonnepanelen

Kostencomponenten Bedrag
Energiekosten 2000 kWh x 0,12 € 240
Leveringskosten € 95,59
Netbeheerderskosten € 426,99
Vermindering Energiebelasting € -631,39
Werkelijke energiekosten € 131,19

 

Opbrengst voor terugleveren

Opbrengstcomponenten Bedrag
Opbrengst teruglevering 2000 kWh x 0,05 € 100,00

 

Conclusie: 

 • Jaarlijkse energiekosten: met zonnepanelen zonder salderingsregeling en een energiecontract zijn de jaarlijkse energiekosten gelijk aan €31,19 (131,19-100).
 • Jaarlijkse besparing: €745,- (776,19-31,19).
Henk Reder
Henk Reder

Mijn naam is Henk Reder, oprichter en mede-eigenaar van Zonnepanelen Noord. Samen met onze adviseurs, installateurs en monteurs help ik de inwoners van het Noorden om kwalitatief te verduurzamen.

Bij Zonnepanelen Noord leveren we kwaliteit met een bewezen hoog rendement, voor een betaalbare prijs. Ervaar het zelf en plan een vrijblijvend adviesgesprek in.