Vermogen zonnepanelen

7-feb-2024

Vermogen zonnepanelen

Het vermogen van zonnepanelen, ook wel capaciteit van zonnepanelen, is bepalend om de stroomopbrengst van zonnepanelen te berekenen. Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp) en wordt ook wel het nominaal of maximaal vermogen genoemd.

Het Wattpiek vermogen staat gelijk aan de maximale stroomopbrengst van een zonnepaneel in kWh per jaar. Dit is berekend op basis van optimale omstandigheden, waarin de zonnepanelen maximaal stroom opwekken.

In Nederland zijn de omstandigheden voor zonne-energie niet optimaal. Hierdoor is het niet mogelijk om een stroomopbrengst te behalen die gelijk is aan het Wattpiek vermogen van zonnepanelen. Het vermogen wordt gecorrigeerd voor de omstandigheden om de daadwerkelijke stroomopbrengst te berekenen.

Wilt u ook zonnepanelen met een hoog vermogen?

Of doe de gratis dakscan

Hoe kun je het vermogen van zonnepanelen berekenen?

Het vermogen van een zonnepaneel hoeft u niet zelf te berekenen. De fabrikant geeft het vermogen van het paneel duidelijk aan in de productomschrijving. De zonnepanelen worden onder gelijkwaardige condities getest om het vermogen te berekenen. Hierdoor stelt het Wattpiek vermogen ons in staat om zonnepanelen met elkaar te vergelijken.

Op basis van het vermogen kunnen we de stroomopbrengst van zonnepanelen in kWh berekenen. Dit kunnen we berekenen voor:

  • Een zonnepaneel
  • Per vierkante meter
  • Een volledig zonnepanelen systeem

In dit blog leggen we duidelijk uit hoe u de werkelijke stroomopbrengst kunt berekenen op basis van het vermogen van de zonnepaneel.

 

Wat is een Wattpiek?

Een Wattpiek, afkorting: Wp, is een meeteenheid die wordt gebruikt om het vermogen van een zonnepaneel te omschrijven. Als we het woord Wattpiek ontleden, dan zien we de woorden “Watt” en “piek”. Het woord “Watt” staat voor energie en het woord “piek” staat voor maximaal. Oftewel de maximaal haalbare hoeveelheid energie die een zonnepaneel kan opwekken. Om de capaciteit in Wattpiek te berekenen worden zonnepanelen getest onder de beste omstandigheden voor zonne-energie:

  1. 1000 Wp zonnestraling per vierkante meter
  2. Temperatuur van 25 graden celsius
  3. Luchtmassa van 1,5

Doordat alle zonnepanelen op dezelfde manier getest worden, kan het vermogen als benchmark voor de prestaties gebruikt worden.

 

1 Wattpiek (Wp) staat gelijk aan 1 kWh

Het is eenvoudig om het vermogen van zonnepanelen om te rekenen naar de maximale stroomopbrengst van zonnepanelen. 1 Wattpiek staat namelijk gelijk aan 1 kWh.

Een zonnepaneel met een vermogen van 430 Wattpiek staat dus gelijk aan een maximale stroomopbrengst van 430 kWh per jaar.

Houdt er wel rekening mee dat dit het maximale vermogen is en de maximale stroomopbrengst is. Dit is niet de daadwerkelijke stroomopbrengst die u zult behalen. Om de werkelijke stroomopbrengst te berekenen moet het Wattpiek vermogen gecorrigeerd worden voor omgevingsfactoren. In Nederland corrigeren we doorgaans met een rendementsfactor van 0,88.

 

Vermogen zonnepanelen berekenen

Nu we alles hebben uitgelegd beginnen we met het berekenen van het vermogen van zonnepanelen. We berekenen het vermogen voor een losse zonnepaneel, per vierkante meter en voor het volledige zonnepanelen systeem.

 

Vermogen van één zonnepaneel berekenen

Het vermogen van een zonnepaneel hoeft u niet zelf te berekenen. Dit wordt in de fabriek getest door de fabrikant van de zonnepanelen. Het vermogen wordt uitgedrukt in Wattpiek en geeft aan hoeveel stroom de zonnepaneel maximaal kan opwekken in perfecte omstandigheden.

Bij Zonnepanelen Noord maken we gebruik van zonnepanelen met een vermogen van 430 Wattpiek. We weten ondertussen dat 1 Wp gelijk staat aan 1 kWh opbrengst. Maar dit betekent niet dat u 430 kWh per jaar aan elektriciteit kunt opwekken met dit paneel. Het weer in Nederland biedt geen ideale omstandigheden voor zonne-energie. Daarom corrigeren we het 430 Wattpiek vermogen met een rendementsfactor van 0,88.

Dit houdt in dat het reële vermogen van de zonnepaneel in Nederland 378,4 Wattpiek is. Dit is gelijk aan een jaarlijkse stroomopbrengst van 378,4 kWh (430 x 0,88 = 378,4). Onthoud goed dat dit een gemiddelde rendementsfactor betreft en het per situatie kan variëren.

 

Vermogen per vierkante meter berekenen

Het vermogen per vierkante meter is leidend als u beperkt ruimte heeft voor zonnepanelen. Mocht u een klein dak hebben, dan wilt u zoveel mogelijk stroom opwekken per vierkante meter.

Daarom corrigeren we het vermogen van een zonnepaneel voor de afmeting van de zonnepaneel. Als twee zonnepanelen een vermogen hebben van 430 Wp, dan zal de kleinste zonnepaneel het hoogste vermogen per vierkante meter hebben.

De zonnepaneel in dit voorbeeld heeft een formaat van 1,762 m x 1,134 m. Dit staat gelijk aan een oppervlakte van 1,998 m². We gebruiken de volgende formule:

Wattpiek vermogen per paneel / oppervlakte per paneel = vermogen zonnepaneel per vierkante meter.

Berekening: 430 Wp / 1,998 m² = 215,22 Wp per m².

Het vermogen per vierkante meter is dus gelijk aan 215,22 Wp. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse stroomopbrengst van 215,22 kWh per vierkante meter.

 

Berekenen van het vermogen per volledig zonnepanelen systeem

Als u het vermogen van een volledig zonnepanelen systeem wilt berekenen gebruikt u de volgende formule:

Aantal zonnepanelen x Wp vermogen per paneel = vermogen volledig zonnepanelen systeem.

Berekening: 20 zonnepanelen x 430 Wp per paneel = 8600 Wp

Als een zonnepanelen installatie heeft met 20 panelen van 430 Wp dan is het totale vermogen gelijk aan 8600 Wp. In Nederland corrigeren we dit met een rendementsfactor van 0,88. Het reële vermogen is dus gelijk aan 7568 Wp (8600Wp x 0,88 = 7568 Wp). Dit staat gelijk aan een jaarlijkse opbrengst van 7658 kWh per jaar.

 

Heeft een zonnepanelen installatie met een hoger vermogen ook een beter rendement?

Nee, een zonnepanelen installatie met een hoger vermogen leidt niet automatisch tot een beter rendement. In ons voorbeeld gebruiken we 430 Wp zonnepanelen, maar er zijn ook 900 Wp zonnepanelen. Dit houdt niet in dat u met 900 Wp zonnepanelen ook direct een beter rendement maakt.

Met 900 Wp zonnepanelen wekt u natuurlijk meer stroom op per paneel. Maar deze panelen zijn doorgaans aanzienlijk duurder en ook een stuk groter.

Een hoger vermogen gaat namelijk vaak gepaard met een groter formaat zonnepaneel, omdat er meer zonnecellen nodig zijn.

Het rendement van de zonnepanelen kan vergeleken worden door de prijs per Wattpiek vermogen te berekenen. Stel dat een 430 Wp zonnepaneel €300 euro kost, dan kost dit €0,697 cent per Wattpiek (€300 / 430 Wp = €0,697).

Als een 900 Wp zonnepaneel dan €700 kost, dan kost dit €0,777 per Wattpiek. In dit geval zou een zonnepaneel met een hoger vermogen dus minder rendement opleveren.

Daarnaast is het rendement op zonnepanelen het hoogste als het eigen verbruik hierdoor gecompenseerd wordt. Naarmate u meer stroom teruglevert daalt het rendement.

Stel u verbruikt per jaar 4000 kWh en koopt dit in voor €0,35 per kWh. Door 4000 kWh op te wekken met zonnepanelen bespaart u 4000 kWh x €0,35 = €1400,- per jaar.

Stel dat u met hetzelfde verbruik 5000 kWh gaat opwekken, dan levert u 1000 kWh terug aan het net. Voor het terugleveren ontvangt u een vergoeding  rond de €0,07 per kWh. In plaats van €0,35 verdient u dus maar €0,07 per kWh.

Het rendement per kWh ligt in dit voorbeeld dus 500% lager als u begint met terugleveren.

 

Met hoeveel zonnepanelen dek ik mijn stroomverbruik?

Het benodigde aantal zonnepanelen om uw eigen stroomverbruik te dekken is afhankelijk van een aantal factoren. Factoren die meespelen zijn het huidige stroomverbruik, het vermogen van het paneel, de oriëntatie van het dak en de hellingshoek. Ook factoren zoals schaduw op de panelen spelen een rol.

Bereken hoeveel zonnepanelen nodig zijn op basis van uw jaarlijkse energieverbruik. We hebben het benodigde aantal zonnepanelen in tabellen voor u uiteen gezet.

 

 

Veelgestelde vragen

 

Wat is het maximale vermogen van zonnepanelen op 1-fase?

Het maximale vermogen van zonnepanelen op 1-fase is afhankelijk van het aantal ampère. Een hoofdzekering met 25, 35 of 40 ampère kan maximaal voor 5000 Wattpiek vermogen aan.

Een groep in de meterkast met 16 ampère kan 3680 Wattpiek vermogen aan. Een groep met 25 ampère kan een vermogen van maximaal 5000 Wattpiek aan. Dit betreft specifiek 1-fase meterkasten.

 

Wat is het maximale vermogen van zonnepanelen op 3-fase?

In een 3-fase meterkast kunt u maximaal een vermogen van 55.200 Wattpiek aansluiten op de hoofdzekering bij 80 ampère. Als de hoofdzekering 25 ampère heeft dan kunt u maximaal 17.250 Wattpiek aansluiten op de hoofdzekering.

Op een groep in een 3-fase meterkast kunt u met 16 ampère 11.040 Wattpiek aansluiten, bij 50 ampère per groep kunt u maximaal 34.500 Wattpiek aansluiten.

Een hoofdzekering kan 25, 35, 40, 50, 63, of 80 ampère zijn. Het maximale vermogen is dan respectievelijk 17.250, 24.150, 27.600, 34.500, 43.500 en 55.200.

Een groep kan de volgende ampères hebben: 16, 25, 30, 35, 40, 50. Het maximale vermogen is dan respectievelijk 11.040, 17.250, 20.700, 24.150, 27.600, 34.500 Wattpiek.

 

Wat is het vermogen van 1 zonnepaneel?

Er is geen vast vermogen voor een zonnepaneel. Het vermogen van een zonnepaneel kan variëren tussen bijvoorbeeld 200 Wp per paneel en 900 Wp per paneel.

De toegankelijke zonnepanelen hebben een vermogen tot 500 Wp.

Henk Reder
Henk Reder

Mijn naam is Henk Reder, oprichter en mede-eigenaar van Zonnepanelen Noord. Samen met onze adviseurs, installateurs en monteurs help ik de inwoners van het Noorden om kwalitatief te verduurzamen.

Bij Zonnepanelen Noord leveren we kwaliteit met een bewezen hoog rendement, voor een betaalbare prijs. Ervaar het zelf en plan een vrijblijvend adviesgesprek in.